Služby

Hlavní aktivitou naší společnosti je realizace zadávacích řízení veřejných zakázek, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Jste zadavatelé veřejné zakázky nebo uchazeči o veřejnou zakázku? Je pro vás obtížné orientovat se ve všech zákonných nařízeních, povinnostech a náležitostech z nich vyplývajících? Získali jste dotaci z veřejných rozpočtů, státních fondů ČR nebo z fondů EU a chcete se vyvarovat nepříjemné situace, kdy vám bude dotace pro nedodržení pravidel krácena nebo dokonce odebrána? V tom případě neriskujte a obraťte se na profesionály.
Zajistíme pro vás veškeré potřebné kroky, spojené s veřejnou zakázkou a uvolníme tak vaše ruce i váš čas.
Za námi odvedenou práci ručíme a svým klientům poskytujeme záruky.

Našim klientům nabízíme:

 • profesionalitu
 • loajalitu
 • individuální a osobní přístup
 • záruky
 • zajištění organizačního řízení celého průběhu
  zadávacího řízení veřejné zakázky
 • mandátní smlouvu
 • korektní a čestné jednání

Věříme, že i tato skutečnost přináší do obchodního vztahu atmosféru důvěry a přispívá ke zdárnému průběhu celého procesu od zadání požadavku klienta až po ukončení zadávacího řízení a předání spisu o zakázce.

Stejně tak v případě, že jste uchazečem o veřejnou zakázku, vás provedeme celým průběhem výběrového řízení a zajistíme, aby vaše nabídka splňovala všechny náležitosti a stala se tak relevantní a žádanou službou.

Vycházíme také vstříc klientům, pohybujícím se v kategorii veřejných zakázek malého rozsahu. Kvalita poskytovaných služeb se nijak neliší od kvality služeb poskytovaných u veřejných zakázek spadajících pod aplikaci zákona.

Rozsah činností:

 • veřejné zakázky malého rozsahu
 • veřejné zakázky podlimitní/nadlimitní
 • poradenství

Nejnovější příspěvky