Reference

V poskytování služeb jsme zkušenými profesionály. Oceněním kvality naší práce je spokojenost klientů, kteří se na nás s důvěrou opětovně obracejí. Níže přikládáme seznam některých námi realizovaných výběrových řízení.

Název zakázky

Druh a forma zadávacího řízení

Zadavatel

Kondrac – Dub, vodovodní řad Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Obec Kondrac
ZŠ Jindřichov – zateplení objektu Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Obec Jindřichov
Intenzifikace ČOV – rozšířením Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Obec Žilina
Město Votice, okr. Benešov – cisternová automobilová stříkačka Dodávky – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Město Votice
Hořovice – rekonstrukce pomníku obětem 1. a 2. světové války Dodávky – zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Radošovice – Severovýchod, místní komunikace pro zástavbu RD Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Obec Radošovice
Technologické centrum ORP Hořovice a spisové služby v území část I. a II. Dodávky – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Revitalizace historické centrální části obce Družec Stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Obec Družec
Vybavení objektu MŠ Vorlina a zahrady nábytkem a základními zařizovacími předměty Dodávky – zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Vlašim
Obnova veřejné zeleně v Benešově – I. etapa Služby – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Město Benešov
Modernizace 2. základní školy Hořovice Dodávky – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Modernizace Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích Dodávky – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Zateplení bytového domu Smetanova 421 ve Voticích Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Město Votice
Založení interakčního prvku ÚSES v Hostivici Služby – zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Hostivice
Oprava kaskády rybníků Březina, výstavba tůní a revitalizace toku Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Město Vlašim
Rekonstrukce MŠ v Hořovicích Stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Rekonstrukce ZUŠ Votice Stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Město Votice
Přístavba mateřské školy – Družec Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Obec Družec
Radošovice – přeložka zařízení TeliaSonera – RD lokalita severovýchod Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Obec Radošovice
Chráněné bydlení – Stéblo Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Stéblo,občanské sdružení
Revitalizace toku a odbahnění rybníka v obci Domašín Stavební práce – zakázka malého rozsahudle zákona č. 137/2006 Sb. Město Vlašim
Volnočasové centrum pro děti a mládež ve Vlašimi – vybavení objektu nábytkem Dodávky – otevřené řízení dle zákonač. 137/2006 Sb. Město Vlašim
Rekonstrukce chodníků, vjezdů a parkovacích ploch a zkvalitnění plochy pro sportovní využití Stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Město Votice
Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích Stavební práce – otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Vodní dům Architektonická soutěž o návrh – otevřené řízení dle zákona č. 137/2006Sb. ZO ČSOP Vlašim
Modernizace Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích a Modernizace
2. základní školy Hořovice
Stavební práce – otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Přestavba sálu KD Dolní Hbity na víceúčelové zařízení – tělocvična a společenský sál Stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Obec Dolní Hbity
Podporované byty Dolní Hbity – vestavba 10 bytů v objektu Mateřské školy Stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. Obec Dolní Hbity
Rekonstrukce mateřské školy Votice Stavební práce – otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Votice
Rekonstrukce školky v Hořovicích –
1. etapa
Stavební práce – otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Odstranění havarijního stavu –
1. etapa rekonstrukce bazénuv Hořovicích
Stavební práce – otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Hořovice
Farní muzeum v Kondraci – návštěvnické centrum Stavební práce – otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Obec Kondrac
Výstavba autobusového nádraží Stavební práce – otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Město Votice
Výstavba autobusového nádraží Stavební práce – otevřené řízení dle zákonač. 137/2006 Sb. Město Vlašim
Obnova zámku a parku ve Vlašimi
(2. fáze)
Stavební práce – otevřené řízení Město Vlašim
Přestavba bývalé školy na bytový dům Stavební práce – otevřené řízení Obec Svatý Jan

Nejnovější příspěvky