Ceny a záruky

Cena služeb je stanovena dohodou v závislosti na:

  • rozsahu poskytovaných služeb
  • náročnosti veřejné zakázky
  • předpokládané ceně veřejné zakázky
  • druhu zadávacího řízení

Poskytované záruky:

  • S každým klientem je uzavřena mandátní smlouva, která chrání jeho zájmy a převádí odpovědnost za průběh a organizační zajištění zadávacího řízení na naši společnost.
  • Součástí mandátní smlouvy je ustanovení týkající se mlčenlivosti o všech záležitostech, o nichž se v souvislosti s prováděním předmětných činností dozvíme.
  • V případě zrušení zadávacího řízení či nařízení nového výběru Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu pochybení v organizačním zajištění zadávacího řízení provedeme tyto úkony na své vlastní náklady.
  • Záruka společnosti platí po celou dobu, kdy je zadavatel povinen provádět archivaci dokumentace spojené se zadáním veřejné zakázky, tj. 5 let.
  • Veškeré klientem poskytnuté materiály mohou být použity výhradně a pouze za účelem plnění smlouvy. Po skončení plnění jsou veškeré materiály předány zpět mandantovi.

Nejnovější příspěvky